Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 7 mai, 2012

Purtare de grijă faţă de tânăra generaţie

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir, mai mulţi slujitori ai Bisericii sunt implicaţi în desfăşurarea Săptămânii Tineretului Ortodox. Astfel, în prima zi au fost vizitate şcoli din raioanele Anenii Noi, Ialoveni şi mun. Chişinău.
În cadrul acestor vizite preoţii au vorbit cu elevii şi profesorii despre valorile moral-religioase şi despre comportamentul tinerilor în şcoală şi familie. În context, vorbitorii au atras atenţia asupra pericolelor şi ispitelor la care sunt expuşi tinerii în ziua de astăzi şi soluţiile pe care le oferă Biserica pentru depăşirea acestor ispite şi crize.

Cu deosebită satisfacţie şi interes a fost primit la gimnaziul din s. Merenii Noi, r. Anenii Noi, Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, consilier cultural al Mitropoliei Moldovei. Discuţia cu tinerii şi pedagogii a durat mai bine de două ore, timp în care elevii au primit răspunsuri la întrebările ce ţin de viaţa duhovnicească şi conduita morală.

La final cei prezenţi au primit în dar cruciuliţe, cărţi de rugăciuni şi iconiţe ca amintire a acestei întâlniri de suflet şi spre întărire duhovnicească.

Menţionăm că astfel de întâlniri vor avea loc pe parcursul întregii săptămâni, care este desemnată a tineretului ortodox, în următoarele raioane: Criuleni, Dubăsari, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti şi Orhei.