Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:02, sâmbătă, 2 august, 2014

Prot. Mitr. Ilie Munteanu, Protopop de Florești, își celebrează mijlocitorul ceresc

Preacucernice Părinte Protopop,

Vă felicităm sincer cu prilejul recentei aniversări a 50 de ani de viață pământească, dar și cu ocazia prăznuirii Sfântului Prooroc Ilie – mijlocitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre.

În această senină zi de sărbătoare, Vă urăm să păstrați cu luare aminte și să înmulțiți darurile cele cu care ați fost înzestrat de Dumnezeu cu prisosință – smerenia, râvna și cumsecădenia, prin care ați devenit iubit și respectat de confrații slujitori, precum și de numeroșii creștini pe care cu înțelepciune îi călăuziți pe calea mântuirii.

Având în vedere munca plină de osârdie pe care deja de atâția ani o depuneți pe ogorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, precum și roadele mănoase ale trudei Preacucerniei Voastre, am găsit de cuviință, ca, la ceas aniversar, să Vă decorăm cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. I, în speranţa că şi mai departe, cu voia Domnului şi cu rugăciunile Sf. Prooroc Ilie, veţi fi la fel de harnic întru agonisirea bogăţiilor celor duhovniceşti şi răspândirea nestrămutatului Adevăr al Sfintei Evanghelii.

LA MULŢI ANI!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE