Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 21 septembrie, 2012

Protoiereul Anatolie Moraru a trecut la cele veşnice

Am primit cu profundă tristeţe trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire protoiereu mitrofor Anatolie Moraru de la parohia „Sf. Constantin şi Elena” din capitală.

Peste trei decenii a fost în slujba Domnului. Un preot respectat, iubit şi căutat de numeroşi credincioşi.

Ultimii a avut de suferit în urma unei boli nemiloase, care i-a curmat prematur viaţa pământească. Până în ultima clipă a fost plin de căldură şi de evlavie duhovnicească, a îndrumat credincioşii pe calea Adevărului şi a fost cu rugăciunea pe buze.

În aceste clipe de tristă despărţire, venim cu sincere condoleanţe către îndurerata familie şi către toţii fiii săi duhovniceşti. Suntem alături şi de dragul său frate, Mitropolitul Vichentie de Taşkent şi Uzbechistan, care a încercat să-l reabiliteze, plasându-l în Lavra Cuv. Serghie de Radonej de lângă Moscova, unde a adormit întru Domnul.

Părintele mult ţinea la acest sfânt aşezământ, deoarece anume acolo s-a format duhovniceşte la şcolile teologice şi avea o deosebită evlavie faţă de Cuv. Serghie.

Nădăjduim că Bunul şi Milostivul Dumnezeu va primi sufletul nou-adormitului Său slujitor în corturile drepţilor şi îi va răsplăti strădaniile sale omeneşti pentru cele sfinte şi dumnezeieşti!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Cu durere în suflet,

+ Vladimir,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

  ***

Prot. Mitr. Anatolie Moraru s-a născut la 25 martie 1950 în s. Sculeni, r. Ungheni. În anul 1977 a absolvit Academia Teologică din Moscova, după care la 1 ianuarie 1981 este hirotonit diacon, iar la 22 martie 1981 în treapta de preot. A dus ascultarea în mai multe parohii, iar în ultimii douăzeci de ani la parohia „Sf. Constantin şi Elena” din Chişinău.