Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 3 decembrie, 2012

Prot. Simeon Costin a trecut la Domnul

Moartea subită a părintelui Protoiereu Simeon Costin ne-a cutremurat și ne-a întristat profund. Acest neobosit slujitor al Bisericii Ortodoxe a plecat prea devreme dintre noi, lăsând un gol imens în inimile membrilor familiei, rudelor, apropiaților și ale tuturor celor care au avut ocazia să cunoască pe Sfinția Sa.

De-a lungul întregii misiuni preoțești, pentru părintele Simeon au vorbit faptele sale izvorâte din dragostea creștinească și frica față de Dumnezeu. De aceea a și fost iubit și prețuit de enoriași și confrații slujitori, amintirea sa rămânând vie și luminoasă în nenumăratele inimi cernite de durere.

În grelele clipe de despărțire de un om drag, suntem alături de familia îndurerată, exprimându-ne condoleanțele și rugându-ne Domnului să odihnească cu drepții pe smeritul Său rob.

Veșnica lui pomenire.

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE