Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 16 aprilie, 2014

Prot. Nicolae Prescură la trei decenii de viaţă pământească

Foto -120

Precucernice Părinte Nicolae,

În aceasta zi deosebită venim cu toata căldura inimilor şi sufletelor noastre să va dorim La Mulţi Ani! – în care sa rodească virtuţile nestemate ale mântuirii şi să culegeţi „bunătăţile Domnului în pământul celor vii”! Domnul Domnilor şi Împăratul Împăraţilor – Hristos Dumnezeul Nostru, săîntărească dreapta Sfinţiei voastre ca să lupte mereu pentru „Adevăr, Blândeţe şi Dreptate”!

Noi însă, ar trebui să cunoaştem limba florilor, a necuvântătoarelor făpturi sau mai bine zis a divinilor îngeri pentru a putea curat şi la justa valoare să ne exprimam recunoştinţa pentru sublimul şi pacea adusăîn inimile noastre – a celor din diaspora din Marea Britanie, prin deschiderea frumoasei biserici. Vă mulţumim pentru efortul depus pentru „iluminarea candelelor noastre prin credinţăşi pentru Mâna Duhului pe care ne-o împărţiţi duminică de duminică, nouă celor împrăştiaţi prin lume…

Aşa să vă ajute Bunul Dumnezeu şi în continuare să mărturisiţi în Duh şi Adevăr Credinţa iubirii nesfârşite, căci HRISTOS este IUBIRE!

Cu mult drag, enoriaşii Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” din Londra