Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 12 octombrie, 2012

Prot. Mitr. Veaceslav Șpac la 25 de ani de preoție

Preacucernice părinte Veaceslav, cu ocazia aniversării unui sfert de veac de slujire la altarul Domnului în calitate de preot, ne rugăm Atotțiitorului să vă înțelepțească și să vă ajute să fiți și mai departe același părinte bun, drept și cumpătat, propovăduitor al Adevărului și fiu destoinic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Totodată vă mai urăm deplină sănătate trupească și sufletească și o viață îndelungată, trăită în deplină împăcare sufletească.

Cu respect, colaboratorii Direcției Mitropolitane