Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 21 martie, 2013

Prot. Mitr. Pavel Vuluţă, Protopop de Drochia, îşi celebrează ziua de naştere

2710775435

Mult stimate Părinte Protopop,

Astăzi,  când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi la un frumos popas aniversar – 55 de ani de viaţă pământească, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, rugându-ne Atotţiitorului să Vă dăruiască cu toate binecuvântările Sale spre a vă îndeplini chemarea cu dăruire şi har încă mulţi ani înainte.

Noi la rându-ne vă asigurăm de aleasa noastră preţuire şi profundul respect.

La mulţi ani!

Direcţia Mitropolitană