Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 4 noiembrie, 2013

Prot. Mitr. Neonil Cocu la 25 de ani de slujire preoțească

Prea Cucernice Părinte Neonil,

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de slujire vrednică la Sfântul Prestol, Vă aducem sincerele noastre urări de bine și cele mai senine gânduri, în speranța continuării la fel de prolifice a activității pastoral-misionare a Domniei Voastre.

Punându-ne nădejdea în bunătatea Mântuitorului Hristos și în mijlocirea Preacuratei Maicii Sale, Vă urăm să aveți parte de ani mulți înainte, feriți de primejdii văzute și nevăzute, petrecuți în sânul Sfintei Biserici Ortodoxe, spre propășirea credinței și mântuirea creștinilor încredințați spre călăuzire spirituală.

Asigurându-Vă de cele mai sincere sentimente de respect și prietenie, Vă urăm La Mulți Ani!

 
Cu dragoste creștinească,
Un grup de slujitori și credincioși din Protopopiatul de Orhei