Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:09, duminică, 6 ianuarie, 2013

Prin rugăciune, spre marele praznic al Naşterii Domnului

Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost precedată astăzi la Catedrala Mitropolitană de un fastuos serviciu divin oficiat dimineaţa de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir şi mai mulţi slujitori ai altarului.

În această ultimă zi de post credincioşii au venit să plece genunchii în rugăciune spre a cere Bunului Dumnezeu să-i învrednicească de a se face părtaşi ai minunii din ieslea Betleemului. Numărul mare de creştini care au venit să petreacă ziua de azi după îndemnurile şi învăţătura Sfintei Biserici, demonstrând o dată în plus credincioşia şi responsabilitatea pe care o au oamenii noştri faţă de evenimentele care punctează în mod deosebit viaţa noastră spirituală.

To în această duminică, diaconul Serghei Cucereavâi s-a învrednicit de hirotonire în treapta preoţească, primind binecuvântarea Întâistătătorului de a păstori credincoşii spre limanul mântuirii şi a vieţii veşnice întru Hristos.

Mulţumind Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru această deosebită cinste, tânărul slujitor a asigurat Mitropolitul de seriozitatea şi responsabilitatea cu care se va trudi pe ogorul Domnului spre binele creştinilor şi a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După încheierea Sfintei Liturghii, Vlădica Vladimir dimpreună cu soborul preoţesc a săvârşit slujba vecerniei, premergătoare Crăciunului.