Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:04, duminică, 27 ianuarie, 2013

Preacuviosul Părinte Arhimandrit IOAN (Moșneguțu), stareț al mănăstirii Hârbovăț, la popas aniversar

Preacuvioase Părinte Arhimandrit, în zi de sărbătoare Vă aducem cordialele noastre felicitări și urări de bine cu ocazia celebrării zilei de naștere. Acest deosebit prilej  ne face să ne rugăm Bunului și Dreptului Dumnezeu pentru a Vă ține încă mulți ani înainte în deplină sănătate trupească și sufletească, tot așa cum ați reușit să Vă recomandați până în acest moment – ca un fiu smerit și râvnitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care fără precupețirea puterilor V-ați dedicat în totalitate propășirii credinței celei drept-măritoare și luminării poporului dornic de Cuvântul Adevărului.

Nădăjduind că și mai departe calitățile Preacuvioșiei Voastre vor fi un reper pentru confrații slujitorii dar și pentru numeroșii fii și fiice duhovnicești, Vă asigurăm de aleasa noastră prețuire și deosebitul respect.

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE