Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:47, marți, 27 ianuarie, 2015

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ioan (Moșneguțu), la popas aniversar

Foto

Preacuvioase Părinte Ioan,

În zi de frumos popas aniversar, Vă aducem sincerele noastre felicitări, însoțite de cele mai cordiale urări de bine. La ceas de sărbătoare, ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască cu toate binecuvântările Sale, pentru ca și de acum înainte, cu smerenie, înțelepciune și deplină dăruire, să slujiți Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova, spre triumful Credinței și mântuirea credincioșilor.

Cunoscându-Vă râvna și hărnicia duhovnicească, nădăjduim să sporiți aceste virtuți, prin care ați devenit respectat și apreciat atât printre confrații de slujire, precum și printre toți creștinii care vin după sfatul de îndreptare și vorba de îmbărbătare a Preacuvioșiei Voastre.

Să ne trăiți întru mulți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE