Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:37, vineri, 2 mai, 2014

Patriarhia Antiohiei a întrerupt comuniunea cu patriarhia Ierusalimului

Patriarhia Antiohiei a hotărât pe motivul neînțelegerii pentru drepturile jurisdicționale în Qatar să întrerupă comuniunea cu Patriarhia Ierusalimului.

Întâistătătorul Bisericii Antiohiei, a deschis din nou subiectul Arhiepiscopiei Qatar, vorbind despre pătrunderea în hotarele Patriarhiei Antiohiei de către Patriarhia Ierusalimului. De asemenea s-au pus spre dezbatere toate evoluțiile ulterioare asupra temei, precum și nesemnarea textului Întâistătătorilor la Fanar de către delegația Antiohiei. Patriarhul Ioan pe perioada ședinței a declarat că toate întâlnirile celor două părți au sfârșit fără roade. A mai adăugat că problema respectivă n-a fost cuprinsă pe ordinea de zi la Sinaxa Întâistătătorilor, în pofida cererii Patriarhiei Antiohiei. Conform informațiilor Romfea.gr Patriarhia Antiohiei a semnalat că ,,din cauza poziției inflexibile a Patriarhiei Ierusalimului a hotărât în unanimitate să întrerupă comuniunea cu ea, iar Patriarhul Teofil să nu mai fie pomenit la Sfânta Liturghie, așa cum hotărăsc Dipticele’’. Patriarhia Antiohiei va trimite o scrisoare către toate Bisericile Ortodoxe, informându-le despre respectiva hotărâre și cerându-le să ia măsuri pentru unitatea Bisericii. Agenția de Știri Bisericești Romfea.gr publică mai jos cele patru hotărâri referitoare la Patriarhia Ierusalimului.

HOTĂRÂRILE SFÂNTULUI SINOD

1) Să-l cheme pe Patriarhul Antiohiei să nu-l mai pomenească pe Patriarhul Ierusalimului Teofil la Diptice, atunci când îi pomenește pe Patriarhii și Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe surori.

2) Să anuleze al doilea paragraf din hotărârea cu numărul 2-5/2013, ce a fost luată la Adunarea Sinodală din octombrie 2013, de vreme ce scopul respectivului paragraf s-a realizat deja. Prin urmare, Ierarhii Patriarhiei Antiohiei se întorc la ,,Adunările Episcopale” ale Diasporei, așa cum obișnuiau înainte de a se lua hotărârea respectivă.

3) Să-l cheme pe Preafericitul Patriarh al Antiohiei să ia legătura cu Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe surori, pentru a-i informa asupra motivelor care au determinat Sfântul Sinod să ceară Patriarhului a nu-l mai pomeni pe Preafericitul Patriarh al Ierusalimului în Diptice. L-au chemat de asemenea să ceară intervenția Întâistătătorilor, așa încât să fie rezolvată această criză, ale cărei consecințe împiedică mărturia comună unitară a Ortodoxiei.

4) Să-l împuternicească pe Preafericitul Patriarh al Antiohiei să uzeze de tot ce consideră indispensabil din proceduri și acte, pentru a aduce la îndeplinire hotărârea respectivă sau s-o anuleze atunci când nu vor mai fi motivele care au condus la aceasta.

www.ortodox.md