Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:44, joi, 12 iulie, 2012

Părintele Victor Curiş a fost petrecut pe ultimul drum

Astăzi, la biserica „Tuturor sfinţilor” din cadrul Cimitirului Central, ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la slujba prohodirii Prot. Mitr. Victor Curiş, care mai bine de jumătate de secol a fost cleric al acestui sfânt locaş.

Alături de Întâistătător, numeroşii slujitori şi rude, au venit să-şi ia rămas bun de la nou-adormitul rob al lui Dumnezeu fiii şi fiicele duhovniceşti, pentru care părintele Victor a fost îndrumător şi sprijin în momentele de grele încercări şi ispite.

Adresându-se îndureratei adunări, Vlădica Vladimir a menţionat că în această zi, când Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, nu noi cei de pe pământ am pierdut un om apropiat şi drag, ci Domnul a primit la sine pe încă un vrednic vestitor al Cuvântului Său. Tocmai de aceasta, Mitropolitul a îndemnat pe toţi cei care l-au cunoscut pe părintele Victor să-şi alunge tristeţea şi să se roage pentru acest slujitor al lui Dumnezeu întru nădejdea învierii.

***

Protoiereul Mitrofor Victor Curiş s-a născut la 14 martie 1930 în s. Mihăileni, r. Râşcani. În anul 1963 absolveşte şcoala medie şi îşi continuă studiile la Seminarul Teologic din Moscova. La 14 aprilie 1972 este hirotonit în treapta de diacon, iar în cea de preot la 1 martie 1976. Până la hirotonie este ascultător şi dascăl la Mănăstirea Dobruşa, apoi dascăl în parohiile Temeleuţi, r. Camenca, Zguriţa, r. Drochia, şi în or. Soroca.

În calitate de slujitor a dus ascultarea în mai multe biserici din cuprinsul eparhiei, iar din anul 1996 activează în calitate de cleric la Biserica „Tuturor Sfinţilor” din capitală.