Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:23, marți, 29 ianuarie, 2013

Părintele schiarhimandrit VAVILA (Ciobanu) a fost petrecut pe ultimul drum

Sfânta Mănăstire Curchi, în strai cernit, l-a petrecut pe ultimul drum pe părintele schiarhimandrit VAVILA (Ciobanu). Întreaga obște monahală, căreia i s-au alăturat nenumărați pelerini care l-au cunoscut și care au gustat din înțelepciunea vrednicului de pomenire nevoitor, au venit să-și ia rămas bun de la părintele ce ani și ani de-a rândul a fost sfătuitor drept și cumpătat pentru nenumărați fii și fiice duhovnicești.

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, slujba de înmormântare a fost oficiată de către PS Episcop Ambrozie de Neftekamensk și Birsk, căruia i s-au alăturat numeroși slujitori din tot cuprinsul țări.

Părintele VAVILA a lăsat pentru toți și pentru fiecare în parte un exemplu de tărie întru credință, de statornicie și de dragoste nemărginită pentru Hristos și pentru aproapele. Nădăjduim deci că Bunul Dumnezeu, în înțelepciunea Sa necuprinsă, îl va așeza pe credinciosul său rob în rând cu drepții, iar pe noi ne va ajuta să păstrăm și să ducem mai departe lumina făcliei pe care a purtat-o pe anevoiosul drum al vieții Preacuvioșia Sa.