Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 9 iunie, 2014

Părintele Arhimandrit Siluan (Șalaru), starețul Sfintei Mănăstiri Curchi, la 20 de ani de slujire preoțească

Preacuvioase și mult stimate Părinte Siluan,

În zi de frumoasă aniversare duhovnicească, Vă aducem urările noastre de bine, însoțite de cele mai alese sentimente de apreciere pe care vi le purtăm.

Iată că s-au împlinit două decenii, de când v-ați închinat viața slujirii preoțești la Sfântul Prestol, prin aceasta devenind rugător și călăuză pentru toți cei care, dornici de Adevărul și Lumina mântuitoare a Domnului Hristos, au venit și vin după sfatul și îmbărbătarea spirituală a Arhimandriției Voastre.

În acești douăzeci de ani care au trecut, marcați de evlavie și credincioșie, ați reușit să câștigați încrederea, respectul, dar mai ales dragostea creștinească  a oamenilor care au reușit să Vă cunoască – fie ei confrați întru slujire, sau enoriași. Astfel, cu ocazia frumoasei sărbători, rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Preacurata Maica Sa, să Vă ocrotească de toată răutatea văzută și nevăzută, dăruindu-Vă din belșug cu binecuvântări cerești, pentru a putea propovădui și mai departe, cu aceiași râvnă și uitare de sine, adevărul cel de nestrămutat al veșnicei Evanghelii.

Vă mai dorim Preacuvioase Părinte Stareț, ca veghind cu evlavie la lumina candelei, acolo, în liniștea și împăcarea Curchilor, să fiți de statornic  în credință și nevoință monahicească, spre mântuire și spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE