Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:07, vineri, 17 august, 2012

Mitropolitul Vladimir felicitat de colaboratorii Direcției Mitropolitane

La 18 august Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, sărbătorește jubileul de 60 de ani de viață pământească, iar, cu această ocazie, colaboratorii Direcției Mitropolitane se alătură tuturor felicitărilor venite din partea slujitorilor și mirenilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, cu următoarea urare:

“Înalt Prea Sfinția Voastră!

În aceste momente de deosebită bucurie sufletească, permiteți-ne să venim cu cele mai alese felicitări și urări de bine, prilejuite de cea de a 60-a aniversare din ziua nașterii.
Încă de mic copil ați avut o dragoste aparte pentru cele sfinte, care s-a fructificat mai apoi prin hirotonirea în treapta preoțească, astfel încât, într-un final, prin voia lui Dumnezeu, ați ajuns să păstoriți Biserica Ortodoxă din Moldova.
Misiunea arhierească nu este deloc una ușoară, ci, din contra, presărată cu greutăți și ispite, însă, prin dăruirea Înalt Prea Sfinției Voastre și prin dragostea sinceră față de clerul și poporul din țara noastră, ați reușit, la rându-Vă, să Vă faceți iubit și apreciat ca un părinte înțelept și drept.
Aceste calități care Vă caracterizează dintotdeauna ne inspiră și ne motivează și pe noi să tindem spre a deveni mai buni și mai responsabili față de viața noastră duhovnicească.
Blând și în același timp hotărât, nu ați pregetat vreodată să lăudați sau să dojeniți după merite, pornind din nobilul sentiment părintesc de a susține și de a îndruma pe calea cea dreaptă pe nenumărații fii și fiice duhovnicești.
Astfel, în zi de sărbătoare, ne rugăm Domnului să vă dăruiască cu binecuvântările Sale, astfel încât să stați încă mulți ani în deplină pace și liniște la cârma Bisericii Ortodoxe, spre a Vă continua misiunea de îndrumare a clerului și poporului binecredincios pe atât de anevoioasa cale spre limanul mântuirii.
Asigurându-vă de supunere fiască și deosebită prețuire, Vă urăm

Întru Mulți Ani, Stăpâne!”

Colaboratorii Direcției Mitropolitane