Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:16, vineri, 2 martie, 2012

Mitropolitul Vladimir a săvârșit Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite alături de un sobor de preoți, în prezența unui mare număr de credincioși.

În timpul serviciului divin, tânărul Mihail Bortă, absolventul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, România, a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Chișinău.

Cu acest prilej Vlădica Vladimir s-a adresat cu un cuvânt către nou-hirotonitul slujitor:

„Fiule te îndemn în calea slujirii diaconale, să duci o viață vrednică de această chemare și să fii un exemplu atât pentru confrații slujitori, cât și pentru credincioși. Slujirea diaconală nu este un privilegiu sau o favoare lumească, ci mai întâi de toate este o dăruire de sine slujirii lui Dumnezeu și oamenilor.

Așa cum vrednicii noștri înaintași, păstori ai Bisericii de altă dată au slujit întreaga viață Împăratului Ceresc și neamului, așa și tu fiule mergi de lucrează cu dăruire la Via Domnului fără a aștepta răsplată omenească sau slava deșartă a lumii acesteia.”

Diaconul a mulțumit arhiereului pentru acest îndemn și a asigurat pe Înalt Prea Sfinția Sa de dăruire slujirii diaconești și ascultare fiască Bisericii Ortodoxe.