Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 22 decembrie, 2013

Mitropolitul a Liturghisit la Catedrala „Nașterea Domnului”

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit în dimineața zilei Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Centrală din Chișinău. În timpul slujbei, tânărul Gheorghe Beșliu a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama Sfintei Mănăstiri Căpriana.

Cu prilejul acestui binecuvântat moment, Vlădica i-a adresat noului slujitor cuvinte de felicitare, dar și de învățătură, pentru a-și îndeplini chemarea cu străduință, dar mai ales cu dragoste față de porunca lui Dumnezeu, de-a lungul întregii vieți pământești, oricâte încercări nu s-ar ivi în cale, sau oricât de mari nu ar fi ispitele.

În continuare, după ce întreaga suflare din Catedrală, în frunte cu Întâistătătorul a rostit Rugăciunea Domnească, credincioșii au primit binecuvântarea arhierească și îndemnul spre fapte bune și trai în numele Domnului nostru Iisus Hristos.