Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:20, miercuri, 22 mai, 2013

Mesajul de salut al Patriarhului Ecumenic cu prilejul deschiderii lucrărilor Zilelor Edictului la Milan – 1700 de ani, desfăşurat la Constantinopol

Sanctitatea Sa Bartholomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a urat bun venit participanţilor la acest eveniment academic de mare importanţă pentru Biserica Ortodoxă.

Ierarhul primat a vorbit despre deschiderea culturală a creştinătăţii şi despre lucrarea politică şi religioasă neobosită a Marelui Constantin. El a vorbit despre Constantinopol ca despre o cetate a spiritualităţii şi a Liturghiei şi despre responsabilitatea ierarhilor de a păzi fortăreaţa dumnezeiască – Biserica de atacurile şi asediile permanente ale păcatului şi ale morţii.

„Este adevărat că noi, păstorii oilor lui Hristos, care ne găsim în interiorul acestei fortăreţe dumnezeieşti, suntem antrebaţi de structurile sociale moderne, cedând decepţiei cauzate de situaţia în care se află lumea, pentru că este îndepărtată de izvoarele salutare ale vieţii” a spus patriarhul, amintind cauzele profund spirituale ale crizei economice de astăzi.

www.doxologia.ro