Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 6 octombrie, 2015

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat PC Prot. Mitr. Nicolae Craveţ, Protopop de Soroca, Secretar al Vicariatului de Soroca, cu prilejul aniversării a 35 de ani de viaţă pământească

Preacucernicia Voastră,

            Astăzi, când prin îndurarea lui Dumnezeu aţi ajuns cu bine să celebraţi 35 de ani de viaţă pământească, Vă aducem sincerele şi cordialele noastre felicitări cu prilejul acestei frumoase şi pline de vitalitate aniversări.

            Cunoscându-Vă drept un slujitor vrednic şi râvnitor, care cu multă hărnicie şi chibzuinţă munciţi spre buna chivernisire a Protopopiatului de Soroca, – care este una dintre cele mai cotate şi mai bine organizate circumscripţii, – iar astfel şi spre binele şi mărirea întregii Biserici Ortodoxe din Moldova, vrem să Vă urăm ca şi în continuare, cu ajutorul Domnului, să păstraţi şi să înmulţiţi aceste calităţi ale Preacucerniciei Voastre, care v-au făcut binecunoscut şi apreciat pe bună dreptate atât printre confraţii slujitori, precum şi printre numeroşii credincioşi care vin după sfatul şi îndemnul cel bun al Sfinţiei Voastre.

            Având în vedere ceasul cel aniversar, precum şi meritele Preacucerniciei Voastre, considerăm potrivit să Vă acordăm înalta distincție bisericească – Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”.

            Întru mulți și binecuvîntați ani, Preacucernice Părinte Protopop!

Cu arhierești binecuvîntări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE