Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 13 noiembrie, 2015

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia a 10 ani de hirotonie în treapta de arhiereu

EUN_6908_новый размер

Prea Sfinţiei Sale,
Prea Sfinţitului PETRU,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Prea Sfinția Voastră,

Prin voia Atotţiitorului, în această zi consemnaţi 10 ani de la hirotonia în treapta de episcop.
Acest eveniment sacramental a avut loc în Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din capitala Ţării, la care au participat ierarhi ai Sfintei noastre Biserici în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Alexie.
Din acea zi, Prea Sfinţia Voastră, înţelegând menirea slujirii arhiereşti, în mod dezinteresat şi cu absolută consacrare de sine aduceţi ofrandă Dumnezeului Celui Preaînalt şi Bisericii Sale, întru lucrarea mântuitoare a clerului şi păstoriţilor.
Un domeniu ce Vă caracterizează cu precădere este cel al filantropiei, iar un exemplu concludent în acest sens ne poate servi Orfelinatul „Prea Fericitul Iosif” de pe lângă Mănăstirea Hâncu, cât şi alte proiecte dezvoltate în acest sens.
La ceas aniversar, Vă felicităm din suflet, dorindu-Vă pace, sănătate, linişte şi bucurie în Duhul Sfânt.
Totodată, cu ocazia deceniului de slujire arhierească am considerat potrivit şi V-am acordat înalta distincţie mitropolitană – ordinul „Meritul bisericesc”, gr. I.

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR
MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTEGII MOLDOVE