Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 21 mai, 2016

Mesajul de felicitare, adresat PS Episcop vicar Ioan, cu prilejul aniversării a 10 ani de la hirotonia în treaptă de preot

IMG_0863

Preasfinţia Voastră!

Vă felicit cordial cu ocazia unei semnificative zile în viaţa Dumneavoastră – aniversarea a 10 ani de la hirotonia în treaptă de preot.

În urmă cu un deceniu, de ziua prăznuirii Sf. Ierarh Nicolae, v-aţi învrednicit să fiţi hirotonit, ca să mărturisiţi apropiaţilor şi depărtaţilor despre Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume (Ioan, 1:9).

Cu pronia lui Dumnezeu primind slujirea apostolească şi devenind Episcop vicar, actualmente sunteţi chemat la propovăduirea învăţăturii Evanghelice de la înălţimea catedrei arhiereşti.

În această zi, semnificativă pentru Preasfinția Voastră, Vă doresc în rugăciune sănătate durabilă, tăria duhului, răbdare şi succese în trudele Dumneavoastră de mai departe. Pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus (Filipeni, 4:7).

Cu dragoste întru Hristos

+VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE