Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:14, miercuri, 12 martie, 2014

Mesajul de condoleanțe al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Protodiaconului Ioan Brașoveanu în legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui său

Stimate părinte Protodiacon Ioan Brașoveanu,

În ziua în care a trecut la cele veșnice tatăl Dumneavoastră, robul lui Dumnezeu Ioan, Vă aducem sincerele noastre condoleanțe în legătură cu această grea pierdere.

Un tată este călăuza de nădejde pentru odraslele sale, care știe să-și îndrume astfel copiii încât să facă față tuturor provocărilor și ispitelor din această viață învolburată și plină de ispite. Nou-adormitul rob al lui Dumnezeu Ioan a știut să Vă crească în frica lui Dumnezeu pentru ca să ajungeți slujitor vrednic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Cu toate că durerea despărțirii este mare, Vă îndemnăm să Vă îmbărbătați cu rugăciunea și cu nădejdea întru Hristos cel Înviat.

Asigurându-Vă de întreaga noastră susținere morală, ne rugăm pentru odihna dreptmăritorului rob al lui Dumnezeu Ioan. Veșnica lui pomenire împreună cu drepții!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE