Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 7 februarie, 2017

Mesaje de condoleanţe adresate Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale, roaba lui Dumnezeu Ludmila

Mesaj de condoleanţe al Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, în legătură cu trecerea la cele veșnice a mamei sale Ludmila

Preasfințite Stăpîne Siluan,

Cu durere în suflet am aflat de trecerea din această viață pământească, spre cele veșnice, a roabei lui Dumnezeu, noua adormita Liudmila, mama Preasfinției Voastre.

Întrucât, noua adormita Liudmila, a fost o femeie credincioasă și rugătoare evlavioasă, o mamă adevărată şi un exemplu demn de urmat, pentru toate femeile creştine, Biserica Ortodoxă din Moldova a pierdut, prin trecerea ei la cele veşnice, o lumânare arzînd. Însă, sprijiniţi pe învăţătura evanghelică şi a Sfinţilor Părinţi, avem nădejdea în mila nemărginită a Bunului Dumnezeu, că, prin trecerea ei la cele veșnice, aţi dobândit încă un mijlocitor și o rudenie cerească.

În numele meu personal, cât și a întregii Episcopii de Ungheni și Nisporeni, Vă aducem sincere condolianţe, la acest ceas de durere și întristare omenească, pricinuit de despărțirea pămîntească, a cele-i ce v-a fost nu doar mamă, ci și exemplu de trăire creștinească; v-a fost și călăuză spre Dumnezeu; v-a fost și sprijin, prin rugăciune; v-a fost și povățuitoare prin sincerile și profundele ei cuvinte de învățătură.

Rugăm pe Milostivul Dumnezeu, să Vă dăruiască Preasfinţiei Voastre, puteri duhovnicești şi mângâiere cerească, iar pe noua adormita Liudmila, să o așeze întru odihna cea veșnică, a Împărăției Sale.

În virtutea dragostei creștine și a îndemnului evanghelic, de a ne ruga unul pentru altul, Vă împărtășim din dragoste noastră, că o vom purta în smeritele noastre rugăciuni, pe credincioasa și evlavioasa roabă a lui Dumnezeu, Liudmila, pentru a-i ierta toate greșelile ei omenești și s-o așeze în locașurile bunătăţilor cerești.

Dumnezeu s-o odihnească pe noua adormita Lidmila și cu drepții s-o numere.

Cu dragoste creștinească şi sincere condoleanţe

+ PETRU 

Episcop de Ungheni și Nisporeni.

* * *

Mesaj de condoleanțe al Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale, roaba lui Dumnezeu Ludmila

Preasfinția Voastră,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Ludmila, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Prea Sfinția Voastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Ludmila împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M

Episcop de Edineţ şi Briceni

* * *

Mesaj de condoleanţe al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Ludmila, mama PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan

Preasfinţia Voastră,
Iubite frate întru Hristos,

Cu profundă întristare am aflat vestea trecerii din această viaţă a roabei lui Dumnezeu Ludmila, mama Preasfinţiei Voastre.

Evlavioasă și cu suflet mare, roaba lui Dumnezeu Ludmila a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, a bucuriei și binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii.

Iubită de familia sa și de toți cei apropiați, mama Preasfinţiei Voastre reprezintă pentru cei care au cunoscut-o și iubit-o modelul de mamă creștină, credincioasă, smerită și milostivă, o mamă care și-a crescut copiii în dragoste de Dumnezeu și de țară.

În acest ceas de întristare, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat din morți, să odihnească sufletul roabei lui Dumnezeu Ludmila, în lumina iubirii Sale veșnice, iar Preasfinţiei Voastre, rudelor îndoliate și tuturor celor întristați să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

Cu preţuire şi sincere condoleanţe

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

* * *

Mesaj de condoleanţe din partea Direcţiei mitropolitane, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Ludmila, mama PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan

Preasfinţite Stăpâne

Aflând trista veste a trecerii la cele veşnice a mamei Preasfinţiei Voastre, roabei lui Dumnezeu Ludmila, Vă transmitem sincerele noastre condoleanţe în legătură cu această grea pierdere.

Fie ca nădejdea întru înviere să spulbere mâhnirea din inima şi sufletul Preasfinţiei Voastre şi să Vă dea putere pentru a trece peste aceste momente grele.

Veșnica ei pomenire!

Cu profunde regrete,

Colaboratorii Direcţiei Mitropolitane

* * *

Mesajul de condoleanţe al PC Arhim. Nicolae (Roşca), în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Ludmila, mama PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan

Preasfințite Părinte Siluan,

Am aflat cu multă durere de trecerea din această viață a mamei Preasfinției Voastre, roabei lui Dumnezeu Ludmila, fiică vrednică a Bisericii noastre.

Iubită de familia sa şi de cei din jur, roaba lui Dumnezeu Ludmila reprezintă pentru cei care au cunoscut-o şi prețuit-o un model luminos de mamă creştină, care şi-a dedicat viaţa familiei sale, având o credință creștină profundă şi statornică.

Harnică şi devotată, înțeleptă şi răbdătoare, a unit în viaţa sa rugăciunea cu munca, crescându-şi copiii în dragoste față de Dumnezeu şi de Biserică. În mod deosebit s-a bucurat să ştie că fiul său, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, a ales viața monahală, devenind ierarh al Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova.

În aceste momente de întristare aducem mângâiere sufletească familiei îndurerate a Preasfințitului Părinte Siluan, rugându-ne Mântuitorului Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul roabei Sale Ludmila împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit, potrivit făgăduinţei Sale: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25).

Veșnica ei pomenire din neam în neam!

Cu preţuire şi sincere condoleanţe,

PC Arhim. Nicolae (Roşca) dimpreună cu clericii şi obştea

Mănăstirii Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron – Ciuflea.