Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 17 august, 2012

Mesaj de felicitare din partea Președintelui Parlamentului RM

Îmi face o deosebită onoare să Vă adresez cele mai sincere felicitări şi cordiale urări de bine cu prilejul împlinirii respectabilei vârste de 60 de ani.
Cu această ocazie, primiţi dovada distinsului meu respect şi a profundei gratitudini pentru grija deosebită a Înalt Prea Sfinției Voastre pentru educarea religioasă a enoriaşilor din Republica Moldova, asupra cărora vegheaţi cu mare înţelepciune şi cu învăţăturile Sfinte, întru pace şi armonie spirituală.
Apreciind înalt contribuţia valoroasă adusă de Înalt Prea Sfinția Voastră la asigurarea binelui comun prin crearea şi dezvoltarea proiectelor de caritate-ajutor, precum şi atenţia aparte îndreptată spre perpetuarea tradiţiilor neamului, preocuparea permanentă pentru restaurarea monumentelor istorice și bisericești, Vă urez viață îndelungată şi graţie divină întru înfăptuirea lucrării arhipăstoreşti pentru propăşirea credinţei şi realizarea voinţei dumnezeieşti prin proiectele propuse.
Fie ca anii care vor urma să aducă în continuare bucurie duhovnicească și pace sufletească pentru Înalt Prea Sfinția Voastră și întreg poporul ţării.

Cu aleasă preţuire şi deosebită considerațiune,
Marian LUPU,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova