Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:47, joi, 19 aprilie, 2012

Mesaj de felicitare Arhimandritului Siluan (Șalaru) cu prilejul zilei de naștere

Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Siluan (Șalaru),

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, Vă dorim multă sănătate, bucurii și liniște sufletească. Sunteți în floarea slujirii sacerdotale, plin de elan și cu gânduri bune spre consolidarea vieții monahale în țara noastră. Fie ca Bunul Dumnezeu sa binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți atât în sfântul așezământ Curchi, în care vă nevoiți, precum și în celelalte ascultări încredințate.

În viață nu este atât de greu a realiza ceva, cât a menține. Astfel, vă dorim înțelepciune și dragoste, care v-ar ajuta să păstoriți și să îndrumați duhovnicește nevoitorii mănăstirilor, dar și slujitorii din protopopiatul Orhei.

În același timp, apreciem truda depusă întru renovarea Mănăstirii Curchi, precum și în diverse activități în care depuneți suflet spre binele Bisericii noastre dreptmăritoare.

Vă urăm mulți ani, iar lumina lui Hristos Cel Înviat să Vă fie călăuză în toate clipe vieții.