Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 8 februarie, 2013

Lecţie demonstrativă pluridisciplinară la Religie şi Educaţia civică în clasa a V-a, Gimnaziul FÂNTÂNIŢA, r. Drochia

La 5 februarie, Protopopiatul Drochia (metodist responsabil de predarea religiei pr. Ioan Novac) şi Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport (metodist Ala Steliman) au organizat pentru profesorii de religie din raion, la Gimnaziul Fântâniţa, seminarul „Forme şi metode de predare-învăţare în cadrul orelor de Religie”.

Oaspeţii au fost întâmpinaţi de dna director Galina Brinişter, care a prezentat cartea de vizită a gimnaziului, menţionând că Fântâniţa este o localitate cu o istorie bogată, fiind menţionată în documentele de epocă în anul 1523, iar şcoala este fondată în 1895. În gimnaziu activează cu dăruire de sine 16 cadre didactice. Religia este predată în clasele gimnaziale, orele fiind frecventate de 52 de elevi. Dna Brinişter a subliniat că Religia este disciplina care cultivă virtuţi, formând un cetăţean devotat, iubitor de aproapele, săritor la nevoie, care se implică în problemele comunităţii, onest şi iubitor de dreptate.

În holul şcolii, profesorul Valeriu Ţurcan ne-a prezentat expoziţia „Lumină din Lumină”, adunată de domnia sa împreună cu elevii. Aceasta conţine obiecte vechi de cult, o Biblie ortodoxă în slavonă, ferecată în metal preţios, şi alte obiecte ce reprezintă cultura satului moldovenesc.

Un grup de elevi din clasele primare şi gimnaziale au prezentat scenete despre dragostea faţă de plaiul natal, faţă de părinţi, fraţi, surori şi despre alte valori eterne – forme şi metode de educaţie civică şi spirituală.

Dna Ala Steliman, metodist la DÎTS, a menţionat că actuala întrunire a profesorilor de religie are drept obiective: aplicarea formelor şi metodelor centrate pe elev; implementarea interdisciplinarităţii, pluridisciplinarităţii la orele de Religie; schimb de experienţă întru sporirea formării continue a profesorilor de Religie.

Cei prezenţi am participat pentru prima dată la un seminar care propune ca obiectiv pluridisciplinaritatea. Am rămas surprinşi de îndrăzneala colectivului didactic. Recunoaştem că pr. Teodor Ababii, prof. de religie, şi Nadejda Burduja, prof.,de Ed. civică, moderatorii lecţiei demonstrative pluridisciplinare la Religie şi Ed. civ. în clasa a V-a cu subiectul „Sfânta Cruce – sensul ei spiritual”, au făcut faţă cerinţelor şi au reuşit să demonstreze legătura dintre educaţia spirituală, civică, etică, estetică şi tehnologică.

Despre succesele obţinute ne vorbeşte nu doar lecţia publică, ci şi faptul că fiecare participant a primit daruri care vorbesc despre cum se realizează pluridisciplinaritatea: agenda seminarului – un frumos pliant executat manual, câte un îngeraş confecţionat din paie, rodul muncii elevilor mai mici şi mai mari.

După lecţia publică, pr. Andrian Ciobanu, profesor de religie în Pelinia, a venit cu un proiect teoretic cu subiectul ”Familia creştină – binecuvântarea iubirii şi a copiilor”, din conţinuturile curriculare recomandate pentru clasa a IX-a.

Toţi participanţii s-au inclus creativ în discuţii, fiecare venind cu idei şi recomandări din propria experienţă.

În cadrul seminarului, cabinetul metodic al DSMM (dna Angela Levinţa şi prot. Alexei Boenciuc )a venit cu un discurs privind necesitatea modernizării continue a curriculumului şcolar la Religie, a prezentat activităţile extracurriculare la Religie, a dat răspuns la întrebările profesorilor privind implementarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 596 din 02 iulie 2010 privind predarea Religiei în şcoală.

S-a menţionat faptul că prezenţa cererilor de la părinţi, pentru direcţia instituţiei educaţionale, înseamnă, potrivit Hotărârii nr. 596, că ora de Religie urmează să fie inclusă obligatoriu în schema orară, în caz contrar acţiunile administraţiei pot fi calificate drept discriminatorii faţă de părinţii care solicită educaţie spirituală pentru copiii lor. Nu se admit scuze de genul că nu ajung ore opţionale pentru disciplinele de bază sau că profesorul cutare nu are încărcătura didactică. De asemenea, a fost subliniat faptul că Religia poate fi predată doar de specialişti în domeniu, în clase formate conform cerinţelor Ministerului Educaţiei.

În încheiere, pr. Ioan Novac, metodist responsabil de predarea religiei în Protopopiatul Drochia, a informat profesorii despre desfăşurarea festivalului consacrat tradiţiilor de iarnă, făcând unele constatări de învăţătură şi propuneri pentru viitor.

Direcţia metodică a DSMM aduce sincere mulţumiri minunatului colectiv didactic al Gimnaziului Fîntîniţa pentru dragostea pe care o dăruie zi de zi discipolilor şi le dorim ca bunul Dumnezeu să le fie sprijinitor în toate începuturile.

 

A. LEVINŢA, metodist DSMM

Descărcați  materialul întreg în fișier WORD