Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:45, joi, 5 iulie, 2012

La mănăstirea Ţâpova a fost adusă o icoană cu chipurile „Sf. Ioachim şi Ana”

La 2 iulie a.c., la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Ţipova, r. Rezina, a fost adusă dela Kievicoana „Sf. Ioachim şi Ana” ctitorită de către domnul Nicolae Iacubciuc şi un grup de credincioşi din Ucraina şi pictată de călugării mănăstirii „Sf. Ana” de pe Muntele Athos.

Sfinţenia a fost întâmpinată de obştea monahală în frunte cu părintele stareţ, Arhim. Policarp (Bârnaz), un numeros sobor de preoţi şi mai multe zeci de pelerini din ţară, precum şi din străinătate.

De acum înainte icoana se va afla în permanenţă în cadrul mănăstirii Ţâpova unde fiecare creştin va putea îngenunchea în faţa ei pentru a cere mijlocirea vrednicilor sfinţi în faţa Bunului Dumnezeu.

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt grabnic ajutători  familiilor de creştinilor care cu umilinţă şi credinţă curată cer naştere de prunci.