Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:12, joi, 29 octombrie, 2015

La Floreşti se desfăşoară Cursurile de dezvoltare profesională continuă la disciplina Religie

IMG_0567

Acum un an, Direcţia metodică a Mitropoliei Moldovei a iniţiat cursuri de formare continuă pentru cei care predau sau intenţionează să implementeze disciplina opţională Religie în instituţiile preuniversitare din Republica Moldova. Până în prezent, peste 80 de pedagogi şi slujitori au urmat cursuri de formare, acestea fiind organizate în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE). La etapa actuală, cu binecuvântarea protopopului de Florești, protoiereul Ilie Munteanu, circa 20 de profesori de Religie din r. Floreşti urmează  cursurile de formare, care se desfăşoară la Liceul Teoretic „Miron Costin” din centrul raional.

„Cei care s-au înscris la cursuri sunt slujitori şi pedagogi care predau cu multă dăruire orele opţionale de religie. Participanții s-au înscris la cursuri  din dorinţa de a-și aprofunda cunoştinţele, dar şi pentru a obţine grad didactic, respectând, totodată, cerințele față de formarea continuă. Pe parcursul celor 150 de ore, formanții urmează câteva module: didactica religiei, psihopedagogia, tehnologii informaţionale şi comunicaţie, precum şi subiecte din specialitate”, ne-a relatat dna Rodica Solovei, conferenţiar universitar, coordonator arie curriculară Educaţie socioumanistică, IŞE.

„Disciplina şcolară Religie se bucură de un interes sporit din partea parohiilor din cuprinsul Mitropoliei noastre. Unii preoţi şi pedagogi au venit la formare continuă la Chişinău, în cadrul IŞE, alţii s-au mobilizat în teritoriu, după cum a fost la Cahul şi, actualmente,  la Floreşti. Şi alte protopopiate solicită astfel de instruiri, care sunt strict necesare pregătirii cadrelor didactice care predau Religia”, a menţionat dna Angela Levinţa, şefa Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei.

„Din anul 2010, de la decizia guvernamentală privind desfăşurarea orei opţionale Religie, numeroşi pedagogi şi slujitori urmează instruiri şi se specializează la această disciplină. Unii merg pe filiera cursurilor de dezvoltare profesională, alţii urmează programe de masterat, propuse în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Cei cu care ne întâlnim fie la cursuri, fie la studii postuniversitare sunt persoane bine instruite, dar şi înduhovnicite, conştientizând responsabilitatea în vederea predării unei discipline ce contribuie la formarea lăuntrică a învăţăceilor. E o deosebită plăcere să lucrezi cu acest contingent de oameni, care se jertfesc pe acest tărâm. Aici se cunosc între ei, împărtăşesc din experienţă şi am putea spune că învăţăm unii de la alţii, căci suntem la un început de drum”, ne-a mărturisit preotul Octavian Moşin, conferenţiar universitar, profesor în cadrul acestor cursuri de formare.

Atenționăm doritorii de a urma în perspectivă astfel de cursuri că se pot adresa la Direcţia metodică a Mitropoliei Moldovei, str. Bucureşti, 119, Chişinău sau pot telefona la numărul de telefon: 0696 08 115, dnei Angela Levinţa.