Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:30, marți, 2 octombrie, 2012

La Floreşti a avut loc Seminarul metodologic raional ,,Misiune și educație în biserică și școală”

Recent, cu binecuvântarea Prot. Mitr. Dr. Ilie Munteanu, Protopop de Floreşti, în circumscripţie s-a desfăşurat seminarul dedicat predării religiei în şcoală, evenimentul fiind organizat în colaborare cu Direcţia Raională pentru Educaţie.

Lucrările seminarului au avut loc în Şcoala primară din Floreşti – o instituţie de învăţământ unde implementarea proiectului de predare a Religiei se bucură de un succes deosebit.

În luarea sa de cuvânt, Părintele Protopop a menţionat următoarele: “Ne dorim o colaborare strânsă între Biserică ţi Şcoală, pentru a educa împreună  cetăţeni demni şi buni creştinii”. În context, Sfinţia Sa a menţionat că va continua aceiaşi conlucrare fructuoasă cu Direcţia pentru Educaţie Floreşti, spre atingerea tuturor scopurilor propuse.

La rândul ei, doamna Ludmila Nagrineac , şef adjunct al Direcţiei pentru Educaţie, a vorbit despre rezultatele comune şi despre perspectivele de viitor, menţionând faptul că educaţia spirituală trebuie să aibă un loc aparte în procesul de formare al elevului.

În continuare, Prot. Mitr. Serghei Boldirescu, metodist-responsabil de predarea Religiei, a punctat calităţile spirituale pe care trebuie să le aibă un profesor de spiritualitate şi relaţia acestuia cu elevii.

Pe agenda Seminarului au mai fost incluse următoarele subiecte:

Legăturile interdisciplinare la orele de Religie –Prot. Mitr. Dr. Ioan Lisnic;

Predarea Religiei în trecut și prezent –preoteasa Elena Robu;

Prezentarea manualelor de Religie (imagini video) – autor Liliana Crețu;

Misiune și educație în Biserică și Şcoală – exigențe, convergențe,perspective;

Modalități utilizate în pregătirea elevilor pentru asimilarea cunoștințelor;

Enumerarea principiilor și metodelor pedagogice evidente în cateheza Mântuitorului – Prot. Mitr. Seghei Boldirescu;

Rolul evaluării la orele Religie – doamna Ludmila  Nagrineac, Şef adjunct DEF.