Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:41, joi, 15 noiembrie, 2012

ÎPS Mitropolit Vladimir a sfințit Academia Militară “Alexandru cel Bun”

ÎPS Mitropolit Vladimir, dimpreună cu un sobor compus din preoții militari Corneliu Dobrogeanu, Gheorghe Gavrilița, Valeriu Gâțu, Ioan Tudoreanu, Nicolae Andrieș, Dorin Rusu, Vasile Panas, Serghei Ivaneț și Tudor Spătaru, a oficiat slujba de sfințire a Academiei Militare “Alexandru cel Bun”.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența contingentului militar precum și a domnilor Igor Cutie – General de Brigadă, locţiitor-şef al Marelui Stat Major – Director al Marelui Stat Major și Mihail Bucliș – Colonel, rector al Academiei Militare dar și a altor demnitari de rang înalt.

Adresându-se participanților la serviciul divin, Mitropolitul Vladimir a dat o apreciere deosebită acestuia, menționând legătura puternică ce a existat dintotdeauna între Biserică și Armata Națională și subliniind faptul că datorită disponibilității și bunăvoinței autorităților competente, slujitorii altarului pot să-și îndeplinească misiunea în rândurile celor care stau cu bărbăție de veghe la liniștea și pacea cetățenilor acestei țări. Întâistătătorul a mai menționat că și în continuare Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove va avea aceiași atitudine serioasă față de Armata Națională și față de asistența spirituală pe care o consideră necesară apărătorilor Patriei, concentrându-și forțele pentru crearea tuturor condițiilor favorabile din punct de vedere moral și spiritual de care să se bucure fiecare ostaș în parte.

În continuare, Vlădica Vladimir a vorbit în termeni aleși despre pregătirea militară care se face la Academia “Alexandru cel Bun”, exprimându-și speranța că această școală militară va dărui țării și mai departe nenumărați ostași bravi, cu dragoste de neam și cu credință în suflet.

La rândul lor, reprezentanții Academiei au mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale și preoților militari pentru grija ce o au față de cele duhovnicești, menționând că  credința ortodoxă este un element indispensabil formării militarilor ca patrioți și apărători neînfricați, fapt pentru care au evidențiat necesitatea menținerii relațiilor existente între Biserică și Armată, dar  și intensificarea continuă a acestora.