Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:04, duminică, 6 octombrie, 2013

Vlădica Vladimir a liturghisit la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Padova, Italia, cu ocazia aniversării a zece ani de la înființarea acesteia

În dimineața acestei zile, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir dimpreună cu mai mulți slujitori din Republica Moldova, a săvârșit sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Padova, Italia, cu ocazia aniversării unui deceniu de activitate al acestui sfânt lăcaş.

La serviciul divin au participat zeci de compatrioți de ai noștri care se află de ani buni în Italia și care au venit să împartă bucuria deosebitului eveniment cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova și oaspeții prezenți.

Această zi a fost una deosebită pentru Prot. Vasile Şestovschi, care a fost decorat de către Înalt Prea Sfinția Sa cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. II, în semn de aleasă apreciere pentru munca depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După serviciul divin, Vlădica Vladimir s-a adresat către părintele Vasile și către credincioși cu un frumos cuvânt de felicitare, în care a menționat despre unitatea exemplară a acestora și dragostea permanentă pe care o au față de cele sfinte exprimată prin fapte concrete, menite să țină credința vie și să perpetueze valorile noastre sacre chiar și în depărtare de casă.

Totodată Mitropolitul a venit cu sincere mulțumiri și către autoritățile italiene care au primit cu brațele deschise comunitatea moldovenească, permițându-i să se integreze, totodată păstrându-și și valorându-și tradițiile spirituale și culturale definitorii.

Înalt Prea Sfinția Sa a mai îndemnat pe cei prezenți să fie și în continuare la fel de dedicați tezaurului duhovnicesc pe care îl poartă în suflete, să nu uite niciodată de rădăcinile lor și să promoveze și mai departe neamul și țara natală prin binecunoscuta bunăvoință, cinste și hărnicie moldovenească. Iar pentru a menţine vie memoria acestei zile speciale, Vlădica Vladimir a dăruit parohiei o copie a icoanei făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului de la Hârbovăţ.

La rândul său, Prot. Vasile Șestovschi a mulțumit ÎPS Mitropolit Vladimir pentru bunăvoința de a fi alături de enoriașii sfântului lăcaș în această binecuvântată zi și pentru grija permanentă pe care o poartă celor aflați departe de casă și pentru frumoasele și sincerele îndemnuri adresate credincioșilor. Totodată părintele a venit cu cuvinte de recunoștință și către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Siluan (Șalaru), stareț al Sfintei Mănăstiri Curchi care, dimpreună cu corul așezământului monahal a venit pe pământurile Padovei pentru a da laudă lui Dumnezeu și pentru a se veseli întru rugăciune cu cei de o credință și un cuget.

Menţionăm că în aceiaşi zi, de Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. II, s-a bucurat şi Prot. Mitr. Nicolae Craveţ, Protopop de Soroca, drept apreciere a activităţii prodigioase în calitate de Blagocin şi slujitor al Mitropoliei Moldovei.