Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 25 februarie, 2015

Chiriarhul a citit Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul

În seara zilei de maţi din prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti, Vlădica Vladimir a citit Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul în prezența a zeci de credincioși care au venit să pună început bun acestei perioade de înfrânare şi de sporire a rugăciunii pentru purificare şi înălţare spirituală.

Chipul fiecărui creştin vorbea de trăirea profundă a acestor momente sobre şi solemne, ce au puterea de a transpune pe cei cu credinţa vie şi curată într-un al spaţiu, străin de grijile şi preocupările secundare, lumeşti. Deosebit de îmbucurător este faptul că printre enoriaşi au putut fi observaţi foarte mulţi tineri, fapt ce vorbeşte despre atitudinea serioasă şi responsabilă pe care o au aceştia faţă de Postul adevărat, cel al sufletului, conform învăţăturii şi îndemnului Bisericii.

Canonul citit în această seară cât și toate celelalte rugăciuni și servicii divine tipice Postului Mare, au menirea de a ajuta creștinul să dobândească pocăința cea adevărată și smerenia, de aceea toți credincioșii sunt chemați la sfintele biserici pentru a se apropia de Dumnezeu și pentru a trăi Cuvântul Evangheliei.