Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:35, luni, 31 august, 2015

Întâistătătorul a săvârșit un Te-Deum pentru bunul început al noului an de învățământ

IMG_1964

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de Duminică săvârșită la Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat un Te-Deum pentru bunul început al noului an de învățământ, la care au participat numeroși credincioși, printre ei aflându-se și mulțime de tineri.

Cu acest prilej, în cuvântul său de învățătură adresat binecredincioasei adunări, Întâistătătorul a subliniat faptul că tânăra generație are nobila și frumoasa îndatorire de a depune toate eforturile necesare pentru a studia, ca mai târziu să poată folosi cunoștințele obținute spre binele țării și a poporului din care fac parte. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a menționat că școala noastră este în mod tradițional aproape de Biserică, iar datorită acestei unități, cei mai nobili copii ai neamului și-au îndeplinit misiunea lor față de societate în primul rând prin prisma Învățăturii Ortodoxe.

În această ordine de idei, Vlădica Vladimir a îndemnat învățăceii, dascălii și părinții lor să păstreze această unitate și să o valorifice pentru ca roadele să fie și în viitor cât mai bogate și mai folositoare.