Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 31 ianuarie, 2018

Întâistătătorul a decorat la Reședința mitropolitană pe dl colonel Virgil Botnarevschi și dl Eugen Nazaria, ctitori și binefăcători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova

Miercuri, 31 ianuarie 2018, ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la Reședința mitropolitană pe dl colonel Virgil Botnarevschi și dl Eugen Nazaria, ctitori și binefăcători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, însoțiți de PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan.

În cadrul întâlnirii, pentru contribuție deosebită la consolidarea relațiilor dintre Forțele Armate ale RM și Biserica Ortodoxă din Moldova, dar și pentru merite remarcabile și participare activă la instruirea preoților capelani, dl Colonel Virgil Botnarevschi a fost decorat cu Ordinul „Sf. Ierarh Gavriil”, gradul II, iar dl Eugen Nazaria, ctitor și binefăcător al mai multe biserici și mănăstiri din țară, a fost menționat cu Ordinul „Sf. Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare”.

Întâistătărorul a mulțumit d-lui colonel pentru inițiativa și contribuția la eficiența și cordialitatea relațiilor dintre Forțele Armate al RM și Biserica Ortodoxă din Moldova, dar și pentru promovarea educării militaro-patriotică a tinerei generații în spiritul valorilor creștin-ortodoxe și menținerea unei înalte ținute morale între ostași.

De asemenea, ÎPS Sa a mulţumit binefăcătorilor pentru bunăvoinţa şi ctitoriile lor, exprimându-şi speranţa că şi în continuare, cu acelaşi zel vor da dovadă de fapte bune şi binecuvântate.

Oaspeţii la rândul lor şi-au manifestat recunoştinţa faţă de Întâistătător pentru frumosul Său gest și deosebita cinste care le-a fost acordată, asigurându-L că şi de acum înainte vor munci spre binele şi propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media