Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 4 decembrie, 2012

În ziua celebrării intrării Maicii Domnului în Biserică, Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

Cu adevărat măreață a fost prăznuirea sărbătorii intrării Maicii Domnului în Biserică, atunci când la Catedrala centrală din Chișinău zeci de credincioși și-au unit gândul în rugăciune cu Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și soborul de preoți care i-a coliturghisit Întâistătătorului.

De o măreție și o frumusețe rară a fost atmosfera din biserică, atunci când nenumărați creștini și-au unit cugetul în rugăciune cu Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și soborul preoțesc pentru a lăuda pe Maica Domnului și a-i cere mijlocirea în zi de mare sărbătoare.

Maica Domnului este cinstită cu deosebire printre credincioșii din țara noastră, lucru mărturisit prin credința și atitudinea solemnă a tuturor celor care au îngenuncheat în fața Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în semn de mare cinstire și cu multă speranță în suflete.

Arhiereul a fost primul dintre cei care a mulțumit Maicii Domnului pentru îndurarea și pentru binefacerile pe care le revarsă peste poporul bine-credincios al Moldovei și a cerut cu smerenie Împărătesei și Apărătoarei noastre să nu lase nici mai departe pe cei care îi cad la picioare.

Credincioșii au aflat din predică faptul că în această zi Fecioara Maria a fost adusă la Ierusalim, în biserica Domnului să se roage, să vorbească cu Dumnezeu și cu îngerii, să se îndumnezeiască, să se facă biserică vie a Duhului Sfânt, să se pregătească pentru a naște pe pământ pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Maica Domnului s-a născut prin rugăciune, a petrecut 12 ani la templu numai în post, în rugăciune și în neîntinată feciorie. Ea și acum se roagă neîncetat în bisericile noastre, împreună cu toți sfinții pentru cei care cred în Dumnezeu și iubesc poruncile Lui. Maica Domnului stă în genunchi înaintea Preasfintei Treimi și se roagă împreună cu îngerii și cu Apostolii pentru pacea lumii, pentru iertarea păcatelor și mântuirea tuturor oamenilor.

Tot Maica Domnului este cea care ne învață cum să ne rugăm, cu câtă evlavie trebuie să mergem la biserică și în ce chip să trăim pe pământ ca să dobândim împărăția cerurilor.

Să lăudăm deci pe Născătoarea de Dumnezeu și să rostim cu credință această scurtă rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, mântuiește-ne pe noi! Amin.