Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:41, luni, 20 iunie, 2016

În incinta Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova au fost înmînate diplomele de studii

29

Astăzi, 20 iunie 2016, în incinta Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, în ziua prăznuirii Sfântului Duh, colectivul profesoral, absolvenții Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău, absolvenții ai Grupei Reghent, absolvenții Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova și absolvenții ai Secției Masterat, s-au reunit pentru a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Rectorul al acetei instituții.

Alături de Înalt Prea Sfinția Sa s-au rugat, Prorectorul Academiei Teologice, Prot. mitr. Vetcislav Cazacu, Decanul Facultății de Teologie, Prot. mitr. Andrei Oistric, precum și mai mulți preoţi profesori şi diaconii.

În timpul serviciului divin, la Vohodul mic, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, a decorat cu diferite menţiuni pe preoții profesori ai Academiei de Teologie Ortodoxă, în semn de recunoştinţă faţă de activitatea sîrguincioasă pe care o aduc spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Tot în timpul Sfintei Liturghii, tînărul absolvent al Academiei de Teologie, Manica Vasile a fost hirotonit de Înalt Prea Sfințiia Sa, în treapta de diacon.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, absolvenții ai Secției Masterat și ai Facultății, au dat citirii jurământul de credință, după care Mitropolitul a înmânat diplomele de studii.

Vlădica Vladimir s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către absolvenți, urându-le să fie slujitori adevărați ai Altarului și să propovăduiască cu neînfricare Adevărul mântuitor al Evangheliei.

La rândul său, Prorectorul ATOM Prot. Vetcislav Cazacu, a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru grija părintească ce o are pentru Academia și Seminarul Teologic, menționând că atât dascălii, precum și învățăceii, rămân ascultători Întâistătătorului, gata să-i asculte îndemnul și povața întru propășirea credinței.

Sursa: www.teologie.md