Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 8 noiembrie, 2015

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la Catedrala mitropolitană

_MG_2202

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, zi care a coincis cu prăznuirea Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Vlădica Vladimir dimpreună cu soborul preoțesc al Catedralei Mitropolitane din Chișinău, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența numeroșilor credincioși veniți pentru a asculta înțelepciunea Evangheliei și pentru a primi hrana sufletească întăritoare și ziditoare pentru fiecare creștin.

Serviciul divin a început cu sfințirea antimiselor pentru noile parohii din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, după care a fost oficiată Liturghia propriu-zisă.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Alexandru Cocier a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din or. Soroca, iar ipodiaconul Serghei Gladuneac a primit hirotonia în treapta de diacon pe seama mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Cușelăuca.

Cu acest prilej, Ierarhul le-a adresat calde felicitări, îndemnîndu-i să fie vrednici iconomi al Tainelor lui Dumnezeu, să slujească Biserica lui Hristos cu toată dăruirea și priceperea, înmulțind talantul primit la această Sfântă și Dumnezeiască Taină precum și slujire îndelungată pe altarul credinţei strămoșești.

Nou-hirotoniții au mulțumit Arhipăstorului pentru îndemnurile și urările făcute și au promis Înalt Prea Sfinției Sale supunere fiască și întru totul ascultare, pentru mântuirea credincioșilor și pentru binele și propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La final, binecuvântările arhiereşti au adus lumina pe chipurile enoriaşilor, care după o săptămână plină de grijile vieţii, au venit de sfânta duminică la biserică pentru a căpăta întărirea duhovnicească atât de necesară tuturor nouă pentru a trece cu bine prin învolburatele ape ale existenţei pământeşti.