Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 15 iulie, 2014

În atenția metodiștilor și inspectorilor școlari!

Seminarul instructivmetodic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie” anunțat pentru 12-13 august va avea loc pe data de 15-16 august 2014 la Institutul de Științe ale Educației, str. Doina 104, m. Chișinău.

Înregistrarea participanților ora 9.00.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Seminarului, rugăm metodiştii din protopopiate să prezinte pe adresa: angelalev56@gmail.com,  până la 25 iulie 2014, informaţiile, după cum urmează:

1. Raport cu privire la desfășurarea seminarelor raionale cu profesorii de religie în anul școlar 2013-2014 (data, tema, localitatea, tema lecției demonstrative, numărul profesorilor care au asistat/participat, activitatea extrașcolară desfășurată (după caz).

2. Lista profesorilor de religie care au ținut lecții publice (școala, numele, prenumele, studiile, vechimea în muncă, proiectul lecție).

3. Desemnarea celui mai activ profesor de religie din raion.

4. Lista profesorilor de religie din raion (numele, prenumele, studiile, numărul de ore în anul școlar 2013-2014, clasele cuprinse cu predarea religiei).

5. Lista profesorilor de religie care predau în Şcolile duminicale (numele, prenumele, studiile, indicarea vârstei grupului de catehizar).

6. Lista parohiilor în care funcționează biblioteca parohială (parohia, responsabilul de bibliotecă, nr. de cărți, enumerarea activităților desfășurate în cadrul bibliotecii parohiale sau în colaborare cu biblioteca școlară, sătească) în anul școlar 2013-2014.

NOTĂ: pentru desemnarea celui mai activ profesor de religie se va ține cont de următoarele criterii de apreciere: vechimea în predarea religiei, numărul de ore, predarea orelor demonstrative, organizarea activităților extracurriculare, dezvoltarea și monitorizarea proiectelor comunitare, organizarea de activități în cadrul bibliotecii parohiale, participarea la formarea continuă.

Controlul Directivei Mitropolitane revine inspectorilor școlari eparhiali.