Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:48, miercuri, 8 aprilie, 2015

„Hristos împărtășit copiilor” – Seminarul profesorilor de Religie din municipiul Chișinău

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, astăzi, 06 aprilie 2015,  în incinta ATOM, s-a desfășurat seminarul cu tema „Hristos împărtășit copiilor”, pentru profesorii de religie din mun. Chișinău.

Activitatea a fost organizată de comun acord cu Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău.

La seminar au fost  prezenți doar 20 de profesori de religie din municipiu,  din totalul de 105 instituții educaționale preuniversitare.

Seminarul a fost deschis de către dna Carolina Sturza, master în teologie, specialist în știinţele comunicării în masă, metodist în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, responsabilă de predarea Religiei pentru municipiul Chișinău.

Dna Sturza a subliniat importanța activității cadrelor didactice care predau Religia în școală, misiunea pe care o au aceștia în formarea moralului tinerei generații, s-a referit la sarcinile imediate de realizat – înscrierea elevilor la ora de religie, ceea ce presupune o activitate de promovare a valorilor autentice atât în cadrul mediului didactic, cât și în familiile copiilor.

Prot. Vetcislav Cazacu , prorector al ATOM, a venit cu un cuvânt despre rolul profesorului de religie în transmiterea valorilor creștine.

Prot. Dumitru Tolico, lector ATOM, prof. de Religie la Liceul Teoretic „M. Eminescu”, a vorbit despre modelul lecției de religie și profesionalismul de care trebuie să dea dovadă cadrul didactic care a acceptat provocarea de a fi modelator a reperelor valorice.

Prot. Iulian Rață,  lector ATOM, prof. de Religie la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din or. Orhei, a împărtășit celor prezenți experiența proprie de predare și le-a oferit un portofoliu electronic despre implementarea tehnologiilor informaționale de comunicare la ora de Religie.

Prot. dr. teologie Vasile Negru, a relatat despre asociația ATECO, un model de urmat în comunicarea școlii cu biserica.

Prot. dr. șt. educ. Grigorie Costin  prof. de Religie în Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”, or. Vatra, le-a vorbit celor prezenți despre  Festivalul-Concurs Municipal «Învierea Domnului – tradiție și contemporaneitate», invitându-i să participe, la alegere, la secțiunile: Joc (dans) popular, Povestea oului de Paşti, Tradiţii din satul/localitatea natală, Creaţie literară, Concurs pe teme religioase, Pictură de icoane pe sticlă, Pictarea ouălor, Concurs de pricesne.

Spre final, dna Sturza a propus să fie numit în calitate de metodist pentru Protopopiatul I din municipiu dl Veaceslav Iordăchescu, profesor de Religie în Gimnaziul nr 31, propunerea fiind acceptată.

Lucrările seminarului s-au încheiat cu discursul  șefului cabinetului metodic din cadrul Mitropoliei Moldovei, Angela Levința, care a informat despre participarea profesorilor de Religie la lucrările Simpozionului pedagogic internațional „Valorile moral-spirituale ale educației” (In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii). Au fost menționate cele 15 comunicări ale profesorilor/doctorazilor și importanța enormă a acestui forum pentru promovarea predării Religiei în școală.

În speranța că în noul an școlar numărul managerilor instituțiilor educaționale care vor promova predarea religiei va crește, șeful cabinetului metodic i-a îndemnat pe profesori să participe alături de discipolii lor la sărbătorile pascale, la Festivalul-Concurs Municipal «Învierea Domnului – tradiție și contemporaneitate» din 16 mai în or. Vatra, la Zilele Cărții Ortodoxe din 23-24 mai, care se vor desfășura în incinta Palatului Mitropolitan, să vină cu comunicări și lucrări ale elevilor pentru revista Unire-n cuget și-n simțiri, cu propuneri pentru planul de activitate în anul școlar 2015-2016.

A semnat: A. Levința, șeful cabinetului metodic