Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:56, joi, 9 mai, 2013

Glas de toacă şi cântece pascale la Sfânta Mănăstire Saharna

Sărbătoarea Învierii Domnului revarsă din plin asupra sufletelor noastre un val de bucurie şi de speranţă.

 O deosebită bucurie pentru creştinii ortodocși din raionul Rezina  a adus Festivalul de muzică și cântece Pascale  “Hristos a înviat!” organizat, cu binecuvântarea starețului Sfintei Mănăstiri Saharna , Arhim. Adrian Baciu, de Comitetul Organizatoric al Consiliului Raional Rezina secția Cultură.

 La 7 mai 2013 comunitatea mănăstirii, enoriașii, pelerinii și oaspeții  s-au bucurat de glasul de toacă , dangătul clopotelor, sunetul fluerului și frumusețea cântecelor pascale care au venerat Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

 Colective folclorice din  diferite localități ale raionului Rezina –  Horodiște, Saharna Veche, Saharna Nouă, Peciște, Lipceni, Buciușca, Pereni și or.Rezina  au  revărsat  din plin, asupra sufletelor  tuturor celor prezenți la festival  un val de bucurie şi de speranţă, căci sărbătoarea Învierii este, în mod deosebit, sărbătoarea bucuriei duhovnicești.

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie.

Tradiție din veacuri  – ruga pascală înnobilează oamenii indiferent de vârstă. Formațiile corale  au prezentat cântece care au fost în stare să trezească fiorii creștinității în fiecare suflet de copil și adult.

Din diferite sate au venit oameni de diferite vârste și profesii, dar pe care i-a unit tradiția și speranța că melodiile străbunilor care au răsunat în incinta mănăstirii nu vor fi date nicicând uitării .

Spectatorii acestui reuşit concert, cât și participanții au simțit o altă lume, în care „glasul de toacă face legătură între cer şi pământ, între ceea ce se vede şi ceea ce nu se vede”.

Prezenți la festival au fost președintele raionului Rezina d-na Graur Eleonora ,primarul de Rezina ,Cebotar Mihail, Arhimanditul Adrian Baciu care au menționat că  Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu Festivalul cântecului Pascal ,bucurii duhovnicești, lumină şi speranță în sufletele noastre, și această activitate  , însoţită de multe tradiţii şi obiceiuri ,se cuvine transmisă în sufletele tuturor ,căci „Frumosul se educă prin frumos”.$

Toţi participanţii şi-au manifestat sincer speranţa că acest concert pascal va deveni un frumos obicei pentru următorii ani.Acesta va reuşi nespus de bine să contribuie la păstrarea frumoaselor tradiţii ale cântecului pascal, aducând în sufletele tuturor bucuria Învierii!

Ierom. Iuvenalie Ghervas ,
secretarul Sfintei Mănăstiri Saharna