Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 21 mai, 2016

Felicitarea PF Patriarh Kiril, adresată ÎPS Mitropolit Vladimir, la patru decenii de la hirotonia în treapta de preot

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir cu prilejul aniversării a 40 de ani de la hirotonia întru iereu.

Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove

Înaltpreasfinția voastră!

Hristos a Înviat!

Vă felicit cordial cu aceste cuvinte afirmatoare de viaţă ale bunavestirii pascale şi vă felicit cu prilejul aniversării a 40 de ani de la hirotonia întru iereu.

Actualmente, privind la roadele trudelor săvârşite de Dumneavoastră, aş vrea să menţionez că doriţi să fiţi permanent un bun lucrător al Viei lui Hristos. Pe parcursul a multor ani, purtând responsabilitate pentru Biserica Ortodoxă din Moldova încredinţată grijii Dumneavoastră, cu râvnă şi dragoste îndepliniţi această ascultare deloc uşoară.

În perioada ce s-a scurs aţi săvârşit multe pentru dezvoltarea vieţii eparhiale, parohiale şi monastice. Sub conducerea Dumneavoastră sunt restaurate şi construite biserici noi, este  realizată activitatea de luminare, de misionarism şi cea socială, sunt soluţionate probleme referitoare la educarea moral-duhovnicească a generaţiei tinere, la pregătirea viitorilor slujitori şi nevoitori ai Bisericii lui Hristos. Este important şi faptul că Dumneavoastră doriţi relaţii fructuoase cu puterea de stat şi cea municipală, cu reprezentanţi ai societăţii civile.

În condiţiile contemporane ale tentaţiilor şi scindărilor de diferit gen, cu răbdare şi nădejde în mila lui Dumnezeu vă purtaţi crucea pusă pe umerii Dumneavoastră. Îmi exprim nădejdea că sub conducerea Dumneavoastră episcopatul, clerul, cinul monahal şi păstoriţii evlavioşi ai Moldovei vor păstra şi în continuare fidelitate Ortodoxiei, îşi vor aduce contribuţia la făurirea păcii şi a concordiei civice.

Pentru trudele sârguincioase şi cu prilejul evenimentului semnificativ marcat de Dumneavoastră, consider just să vă înmânez o panaghie memorabilă.

Începătorul vieţii (Fapte 3:15) şi înfăptuitorul mântuirii noastre – Domnul – să vă adauge zile şi ani în slujirea Dumneavoastră pentru mărturia în continuare a atotbiruitoarei şi creatoarei puteri a credinţei ortodoxe.

Cu dragoste întru Hristos Cel Înviat

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

7fe0fb22277affaebb0a4ed49eabb170ba6e905b95da356e77a476a4e5c73283_full