Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:57, duminică, 24 iunie, 2012

Felicitarea ÎPS Mitropolit Vladimir cu ocazia unui deceniu de la înfiinţarea Asociaţiei Obşteşti „Soarta”

Cu ocazia aniversării unui deceniu de la înfiinţarea Asociaţiei Obşteşti „Soarta”, aducem cele mai sincere felicitări conducerii instituţiei în personana doamnei Asea Răilean şi tuturor colaboratorilor Asociaţiei, care pe parcursul a zece ani şi-au demonstrat profesionalismul şi dăruirea în domeniul asistenţei sociale.

Munca cu oamenii din păturile socialmente vulnerabile este una deosebit de responsabilă şi de dificilă, deoarece presupune antrenarea unor resurse considerabile şi implicarea inclusiv emoţională în ajutorarea persoanelor care au nevoie mai mult decât oricine de susţinerea şi sprijinul nostru.

Prin activitatea pe care o întreprindeţi, de fapt nu faceţi nimic altceva decât să îndepliniţi una dintre poruncile Bisericii – cea de a fi alături de aproapele năpăstuit şi de a-l ajuta fără gândul la vreo răsplată. Ne bucură faptul că în aceste timpuri deloc uşoare mai există oameni care absolut dezinteresat îşi concentrează eforturile spre a uşura cuiva viaţa, spre a aduce zâmbetul şi recunoştinţa pe o faţă crispată de tristeţe şi neajunsuri.

La acest popas aniversar nu putem să nu amintim de fructuoasa colaborare dintre AO „Soarta” şi Departamentul Mitropolitan penru Asistenţă Socială şi Caritate, în urma căreia au fost realizate mai multe acţiuni de ajutorare a familiilor nevoiaşe şi a bătrânilor singuratici în cadrul în cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

Credem cu fermitate că şi în continuare Asociaţa Dumneavoastră va fi un etalon al implicării sociale şi va contribui la crearea unei culturi a activităţii caritabile. În această ordine de idei vrem să vă asigurăm că şi în continuare Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove va fi alături de Dumneavoastră prin intermediul Departamentului Mitropolitan pentru Asistenţă Socială şi Caritate.

Vă urăm Dumneavoastră personal şi tuturor celor care vă susţin activitatea, deplină sănătate trupească şi sufletească, răbdare, dragoste de muncă şi mult zel pentru fapta cea binecuvântată pe care o faceţi. Bunul Dumnezeu să vă fie scut de nădejde şi îndrumător înţelept spre a-I împlini cu destoinicie poruncile.

Cu arhiereşti binecuvântări şi înaltă preţuire,

+ VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove