Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

4:34, luni, 1 februarie, 2016

Felicitarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, adresată Preafericirii Sale Patriarhului Kiril, cu ocazia aniversării a șapte ani de la întronizare

Preafericirea Voastră,

Din numele meu personal și al întregului cler și popor binecredincios al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Vă aduc sincere și călduroase felicitări cu prilejul împlinirii a șapte ani de când, cu voia lui Dumnezeu sunteți Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse.

În acest răstimp am simțit din plin grija părintească a Preafiricirii Voastre și astăzi, în aceste momente solemne ne rugăm Mântuitorului Hristos și Maicii Sale să Vă întărească și să Vă îndrume, ca și de acum înainte, să păstoriți și să călăuziți numerosul popor drept-măritor în învolburata mare a vieții, spre limanul mântuirii și a veșniciei.

Noi la rându-ne, ținem să Vă asigurăm și în continuare de supunere fiască și întru toate ascultare, spre triumful credinței și răspândirea Cuvântului Adevărului.

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

 

Cu dragoste întru Hristos și deosebit respect,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE