Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 30 iulie, 2012

Felicitare Patriarhală adresată ÎPS Mitropolit Vladimir cu ocazia zilei protectorului ceresc

Înalt Prea Sfinţiei Sale,

Înalt Prea Sfinţitului Vladimir,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

 

Înalt Prea Sfinţia Voastră!

În ziua pomenirii Sf. Cneaz Vladimir, Întocmai cu Apostolii, primiţi cordialele mele felicitări cu ocazia zilei protectorului ceresc, dimpreună cu sincerele urări de tărie duhovnicească, sănătate trupească şi ajutor de la Mântuitor în roditoarele Dumneavoastră eforturi.

Conducând Biserica Ortodoxă din Moldova, participând la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, îngrijind Via Domnului, sunteţi un păstor exemplar care se gândeşte mereu la binele poporului lui Dumnezeu şi care nu-şi precupeţeşte puterile în lucrarea sa arhipăstorească pentru propăşirea credinţei.

Cinstindu-l prin rugăciune pe Sf. Cneaz Vladimir, Întocmai cu Apostolii, protectorul ceresc al Înalt Prea Sfinţiei Voastre, îi cer să Vă fie mijlocitor Dumneavoastră şi poporului binecredincios, în faţa Bunului şi Dreptului Dumnezeu.

Cu dragoste întru Hristos,

 

+ KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII