Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:41, luni, 28 mai, 2018

”Familia. Valori și implicații” – conferință dedicată Zilei Internaționale a Familiei desfășurată în s. Olănești r. Ștefan-Vodă

Recent, în incinta IPLT ”B.P. Hașdeu” din s. Olănești r. Ștefan-Vodă, a avut loc conferința dedicată Zilei Internaționale a Familiei cu tema: ”Familia. Valori și implicații” organizată de protopopul mitrofor al raionului Ștefan-Vodă, Constantin Portărescu în parteneriat cu Liceul Teoretic ”B.P. Hașdeu”, direcția cultură, tineret, sport și turism Ștefan-Vodă, Școala de Arte și bibliotecile din satul Olănești.

Scopul conferinței a fost de a atrage atenția asupra multiplelor probleme cu care se confruntă în ziua de astăzi cea mai importantă instituție a societății: familia tradițională, asupra modalităților de păstrare a valorilor tradiționale și morale a societății, precum și îndrumarea tinerilor de a construi pe viitor o familie plină de speranță și stabilitate cu relații puternice și valori tradiționale.

Precum într-o familie orice dimineață se începe cu o rugăciune la fel și reuniunea din această zi a început cu o rugăciune comună, familia fiind biserica de acasă. Iubiți creștini, fii și fiice ale Sfintei Slăvite Biserici Ortodoxe, care este mama noastră a tuturor creștinilor drept slăvitori – este mesajul de salut al protopopului mitrofor Constantin Portărescu, care a ghidat și condus această conferință, predispunând o sală de peste 160  de oameni spre o atmosferă familială cu scopuri și probleme comune care urmează a fi discutate. Preotul a asociat familia pentru societate cu piatra de temelie într-un zid și rezistența acestui zid depinde de tăria acestei pietre, cu cât mai puternică va deveni astăzi familia cu atât mai sănătoasă și fericită va fi societatea, familia fiind cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale societății și nici o structură nu poate înlocui familia, fiind din cele mai străvechi timpuri baza dezvoltării sociale a neamului și a națiunii.

Ce poate fi mai frumos ca glasul copilului cântând și slăvind familia? Astfel de emoții ne-au fost oferite de elevii liceului ”B.P. Hașdeu” ghidați de profesoara de limba și literatura română, dna Diana Brezoi. Adevărați clopoței care au emanat dragoste și lumină plămădite în sufletul lor din familie. Ion Fală este băiatul cu o soartă mai grea la capitolul familie, fiind acum în plasament la centrul social din Olănești, este un băiat ce păstrează dragostea în el visând cândva ca să o poată dărui familiei sale, aceasta fiind cel mai mare vis al său, după cum nea destăinuit el, că-și dorește cel mai mult în viață – o familie. El a recitat o poezie despre familie, o creație proprie care cuprinde atâta durere și singurătate a unui copil dornic de o familie.

Părintele Constantin Portărescu ne-a destăinuit că de la 17 ani trăiește fără tată, venind în Olănești în 1994 a avut marele noroc să-l cunoască pe Serghei Pavlicenco, veteran al celui de-al II-lea Război Mondial, care a i-a fost ca un tată, aflând de la el multe lucruri bune și înțelepte acumulate pe parcursul unei bogate practici de viață. Dl Serghei Pavlicenco a fost invitat la conferință pentru a arăta tinerei generații o pildă vie demnă de urmat, dumnealui trăind în căsătorie mai mult de 60 de ani, o căsătorie care a rezistat tuturor încercărilor, ispitelor și greutăților. Povestind despre viața sa, dl Pavlicenco, a fost scurt, mândrindu-se nu cu averi materiale acumulate ci cu cele spirituale, cu copii ”mintioși”, cum spunea dumnealui, harnici și nepoți toți oameni onești și stăruitori.

Protoiereul Iulian Rață, lector la Academia Teologică din Moldova, un alt invitat de onoare a acestei conferințe, a atins cele mai dureroase realități legate de situația familiei în zilele noastre. Dar mai întâi spunea el: ”De când am intrat în acest sat am doar parte de lecții, am văzut un sat îngrijit, cu flori și plin de viață. Călcând pragul instituției date am întâlnit copii care știu să spună ”Hristos a Înviat” și să răspundă ”Cu Adevărat a Înviat”, copii care au fost educați cu frica și dragoste de Dumnezeu. Urcându-mă pe scări, am văzut adevărate lecții de răbdare, căci numai cu răbdare și suflet curat poți crea astfel de exponate și tablouri (în hol au fost expuse lucrările elevilor de la Școala de Arte, liceul ”B.P. Hașdeu”, bibliotecilor publice și a meșterului popular din Caplani, Vasilisa Maxian), văd o sală plină de oameni care doresc să se implice și nu sunt indiferenți, văd un exemplu viu de statornicie în timp a unei căsătorii de peste 60 de ani, îndemn tinerii să luați această pildă vie și să o urmați căci cei care î-și țin o familie puternică sunt adevărați eroi”. Protoiereul a spus celor prezenți  că el a crescut într-o familie model, părinții lui, recent pe 1 mai 2018, au sărbătorit 50 de ani împreună și pentru el personal modelul familiei pe care o vede la părinți este un exemplu de tărie și rezistență. Tot dumnealui a fost cel care a spus că familia este unica instituție care sa născut în rai și a amintit prima binecuvântare dată de Dumnezeu nouă – ”Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul”, apoi au urmat un apel la statistici destul de triste și înfricoșătoare. Iată câteva din ele: numărul divorțurilor în Republica Moldova este net superior numărului de divorțuri la nivel european, 60% din cupluri divorțează, Moldova este pe locul 6 la nivel mondial după numărul avorturilor, pe locul 3 și 4 sunt situate Rusia și România, cel mai dureros fapt este că toate aceste țări sunt țări creștine, din 1955 până în 2016 au fost înregistrate oficial 3,6 milioane de avorturi, datele oficiale cu privire la avort, însă, după cum afirmă medicii, trebuie înmulțite la cifra 3 sau 4. Aceasta se datorează faptului că cele mai multe întreruperi de sarcină nu sunt înregistrate oficial. Tocmai de aceea protoiereul a venit cu un strigăt al sufletului către oameni pentru a înceta să ne omorâm neamul și națiunea prin avorturi și a ne chinui în păcat. Au fost discutate toate rănile familiei de azi printre care: plecările peste hotare, infidelitatea și divorțul, despre consecințele divorțului asupra copiilor, studiile psihologice demonstrând că primul lucru care afectează psihologia copilului este moartea unei persoane dragi, al doilea este divorțul și chiar dacă copilul este mic și pare că nu înțelege, productivitatea lui scade cu 80%. De aceea protoiereul ne-a îndemnat să rezistăm asupra greutăților și să păstrăm acest dar dat de Dumnezeu – familia.

Despre susținerea din partea familie pe care o poți avea în momentele cele mai grele a vorbit șeful direcției educație anticorupție CNA, colonelul Vitalii Moisei. De la doi ani a crescut numai cu mama și a simțit din plin cum e să nu ai cui zice tata. Toată dragostea față de mamă, copilăria din sat și familie și-o revarsă în versuri, în sală răsunând și o poezie scrisă de dumnealui. El a fost cel care a prezentat familia și rolul ei din alt punct de vedere, împărtășindu-se cu sala din practica sa de muncă, când luarea și darea de mită a distrus familii, deoarece un funcționar când este reținut pentru corupție el are în spatele său o familie care suferă. A întâlnit în practica sa familii fericite, paradoxal că acestea nu erau dintre cele mai bogate și îndestulate, dar erau familii care aveau valori frumoase și o educație sănătoasă. Ca reprezentantul unei instituții care luptă cu corupția le-a urat tinerilor ca generația lor să fie o generație cu valori tradiționale și sacre.

Copilul poate spune mult mai mult prin desen decât credem noi, aceasta a demonstrat psihologul instituției gazdă, dna  Claudia Teașcu, care a venit cu mai multe desene ale copiilor, unde ei și-au desenat familia. În linii generale dna Claudia s-a declarat optimistă și încrezută în generația tânără dând mai multe exemple care ne arată o generație educată, cu valori, cu talente și copii frumoși.

Dna Aliona Muntean, șef secția administrativă  a  aparatului președintelui raionului a transmis mesajul președintelui de raion dlui  Nicolae Molozea, care în primul rând a venit cu o felicitare către toți cu prilejul acestei zile minunate promițând că și în continuare v-a acorda cea mai mare atenție educației tinerii generații, fapt resimțit astăzi prin finanțarea de către consiliul raional a mai multor proiecte implementate deja în teritoriu.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, dna Valentina Uța , șef direcția cultură, tineret, sport și turism, a îndemnat societatea să privească cu optimism spre viitor și să lupte pentru ca Republica Moldova să devină marea noastră familie, în care să ne simțim cu toții bine, înaintații noștri ne-au lăsat moștenire valorile familiei creștine, precum și datoria de a le cultiva spre binele societății în care trăim. În zilele noastre ne confruntăm cu diferite crize ale vieții de familie: sărăcia materială, alcoolismul, violența domestică, avortul, divorțul și depresia, plecarea părinților la muncă în străinătate, neglijarea copiilor și lipsa de comunicare. Ca un factor complex al educației, instituțiile culturale reprezentate prin muzee, biblioteci, teatre și case de cultură își aduc aportul în dezvoltarea personalității umane, în valorificarea și promovarea sărbătorilor familiei. Toți împreună v-om reuși să înfruntăm greutățile, ne-a încurajat dumneaei.

În final protopopul mitrofor Constantin Portărescu a spus: ”Să știți că familia întemeiată este pusă la încercare, dar această încercare durează toată viața, fiți puternici și păstrați familia.”

Marina Ganea, specialist superior DCTST, Ștefan-Vodă