Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:00, vineri, 24 octombrie, 2014

Este posibilă uniunea între Dumnezeu și om? Despre religie, ocultism, vrăjitorie… cu Patriarhul Kirill

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill: „Da, există o astfel de posibilitate – iar firul de conectare este religia. Cuvântul „religie”, în latină, înseamnă „legătură”.

Astfel, religia este mijlocul de stabilire a unei legături cu Dumnezeu, pe baza cunoștințelor comunicate de către Dumnezeu, prin Revelatie. În esență, aceasta reprezinta un acelasi tip de contact care este necesar pentru stabilirea unei „conexiuni” cu sursa de energie divină. Revelația conține informații nu numai despre Dumnezeu, ci, de asemenea, cunoștințe despre omul însuși, despre lumea înconjurătoare, despre comunitatea umană și, totodată, despre relația dintre Dumnezeu și om, Dumnezeu și Univers. Acest sistem de cunoștințe, bazat pe revelația divină, este fundamentul filosofic al religiei. Dar, religia nu constă doar în cunoștințe și într-o viziune asupra lumii. În primul rând, este un mod de viață, în conformitate cu această cunoaștere.

În cazul în care o viața se construiește și se bazează pe principii religioase, natura sa morală va suferi o schimbare profundă: ea va începe să asimileze calități, inerente, dumnezeiesti. În Biblie, se spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sfinții Părinți și învățătorii Bisericii înterpretează acest adevăr biblic, astfel: în natura umană, sunt încorporate și conținute aceleași calități pe care Dumnezeu le posedă. Și anume: ratiune, liber arbitru și sentimente. Cu toate acestea, aceste calități și puteri sunt incomparabile cu cele pe care Dumnezeu Însuși le posedă. Asemănarea cu Dumnezeu, înseamnă dezvoltarea în om a acestor calități, în scopul de a încerca să reducă distanța dintre el și Dumnezeu. Astfel, pe baza acestor cunoștințe dobândite prin Revelatie, prin dezvoltarea naturii sale morale și realizarea chipului lui Dumnezeu în propriul sau trup, omul intră în contact cu Dumnezeu și, între acestia, apare o legătură religioasa.

Pentru ca un receptor să prindă un post de radio, este necesar să fie setat pe o anumită lungime de undă; altfel, chiar și tehnologia cea mai perfectă ar fi inutilă. La fel este și cu omul. Pentru a putea primi mesajul divin și a absorbi energia divină, simțul moral trebuie, asemenea unui „receptor”, să fie setat pe lungimea de undă spirituală și morală corespunzătoare. Omul intra în comuniune cu Dumnezeu, numai cu condiția că natura sa morală să corespundă naturii divine.

Cu toate acestea, dintotdeauna, oamenii au încercat să intre în comuniune cu Dumnezeu, ocolind această cale spirituală și morală. O astfel de încercare de a stabili un contact cu lumea suprasensibilă, fără efort spiritual și moral – fără sarcina de transformare interioară și schimbarea naturii morale a cuiva – se numește Ocultism. Iar, contactarea lumii spirituale, fără scopul transformării naturii spirituale și spirituale a persoanei, se numește magie sau vrăjitorie. În astfel de cazuri, se întâmplă ca oamenii, care caută o legătură cu lumea spirituală, să ajungă la cu totul altceva! Natură morală este ceva diferit!

Prin ocultism, vrăjitorie și magie, nu se intră în comuniune cu Dumnezeu, izvorul vieții și perfecțiunii morale, ci cu altceva, cu fundamentul spiritual opus care există, de asemenea, în lumea suprasensibilă, și care, în limbajul Sfintei Scripturi, este numit diavol. Diavolul este personificarea răului, centrul întunericului și antipodul lui Dumnezeu. Astfel, persoanele care intră în contact cu lumea suprasensibilă în afara sistemului spiritual și moral al auto-perfecțiunii, de fapt, vin în contact cu diavolul și devin obiect influentat de puterile întunecate. În ultimii ani, a existat entuziasm pe scară largă fata de așa-numitele științe oculte. Vedem societăți de vrăjitorie și magie, înregistrate și având reclama la televiziune, în ziare, și în reviste. Omul modern, fiind rupt, de mai mulți ani, de credință, de Biserica și de cunoștințele religioase, se oferă cu ușurință puterii acestor învățături false, fără a-și imagina pericolul teribil care îi paste pe el, familia sa și prietenii săi, și pe care îl conțin aceste conexiuni oculte cu lumea suprasensibilă.
Astfel, știm că religia este acordată omului, că oportunitate de a se uni cu Dumnezeu, de a percepe energia Sa divină, și de a trezi propria noastră ființă.

Există multe religii. Problema care se naște, vizavi de „care este religia adevarată”, necesită o investigație specială și foarte profundă. Fără a intra în detalii pe acest subiect dificil, putem spune că Ortodoxia este religia care unește omul cu Dumnezeu și care dezvăluie roadele pline de har ale acestei uniuni în viața proprie.

Dovada, în acest sens, este experiența istoriei bimilenare, în care mii și mii de sfinți au demonstrat și au întruchipat în viața lor acest ideal religios, oferindu-ne unirea autentică cu Creatorul lor”.

www.lonews.ro