Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:25, miercuri, 21 noiembrie, 2012

Durleştenii şi-au serbat hramul

Biserica „Sfinţii Voievozi” din comuna Durleşti a fost neîncăpătoare pentru mulţimea de credincioşi care a venit să-i prăznuiască pe ocrotitorii cereşti ai localităţii. Vechea localitate are şi frumoase tradiţii. De hram lumea evlavioasă vine la biserică, începând praznicul cu rugăciune.

Serviciul divin a fost oficiat de către părintele paroh Prot. Mitr. Zosima Toia, înconjurat de un impunător sobor de preoţi. Printre slujitori au fost şi câţiva preoţi veniţi la hram din regiunea Vaslui, România.

După slujbă s-a făcut înconjurul bisericii cu citirea Evangheliilor, apoi creştinii s-au adunat la o agapă creştină.

Părintele Zosima a menţionat următoarele: „Durleştenii devin tot mai conştienţi de faptul că sărbătoarea religioasă începe în biserică. Hramul localităţii devine tot mai respectat. Printre enoriaşi vin numeroşi tineri, chiar corul nostru a întinerit cu voci gingaşe.

Pentru mine personal bucuria din acest an este că practic i-am avut alături pe toţi membrii familiei în biserică: pe fii în altar ca slujitori, pe fiică la strană, iar pe ceilalţi printre credincioşi.

Gândul meu a fost dintotdeauna ca Biserica să fie o familie mare, unde ne-am aduna la rugăciune şi i-am mulţumi Domnului pentru toate darurile revărsate asupra noastră, a nevrednicilor”.

Scurt istoric:

Biserica „Sfinţii Voievozi” din comuna Durleşti îşi are originea la anul 1865.

Vechile documente vorbesc despre aceea, că pe la 1800 aici se înălţa o biserică din lemn, care a existat timp de 60 de ani.

În anul 1863 preotul Iacob Arviniev a adresat consistoriului o cerere prin care solicita permisiunea de a construi o biserică din piatră. În document se spunea: „Consistoria duhovnicească a cercetat cererea şi a aprobat-o la 30 aprilie 1863 ca biserica „Sfinţii Voievozi” să fie construită conform proiectului înaintat de arhitectul Lozinschi”.

Documentul vorbeşte ca biserica a fost construită în rezultatul cererii locuitorilor lîngă biserica veche care era din lemn.

În biserica „Sfinţii Voievozi”, începând cu anul 1865 s-a slujit neîntrerupt, preoţii slujind cu demnitate şi propovăduind cuvântul lui Dumnezeu enoriaşilor, îndreptându-i pe calea cea dreaptă. Începând cu anul 1988 aici slujeşte ca paroh Zosima Toia. Din anul 1992 în această biserică îşi are sediul Protopopiatul municipiului Chişinău, al cărui Protopop este protoiereul Zosima Toia.

Pe lângă faptul, că biserica şi toate obiectele de cult sunt de valoare istorică, în anul 2005 au fost aduse în incinta bisericii racla cu părticele a 87 de Sfinţi Cuvioşi Părinţi dela Lavra Peşterilordin oraşul Kiev şi de atunci se află aici.

În zilele de sărbători şi în fiecare săptămână vinerea la orele şapte dimineaţa, aici se adună creştinii şi se citeşte Acatistul Cuvioşilor Părinţi. Pentru biserica „Sfinţii Voievozi” Sfintele Moaşte sunt o sfinţenie deosebită prin prezenţa sfinţilor Dumnezeu ne cercetează şi ne binecuvântează.