Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 1 octombrie, 2013

Domnul Vasile Mudreac, la cea de a 60-a aniversare

Stimate Domnule Vasile Mudreac, astăzi, când Domnul Dumnezeu V-a învrednicit să celebrați 60 de ani din ziua nașterii, Vă aducem sincere felicitări și urări de bine, dorindu-Vă să rămâneți și în continuare același gospodar și om demn, pe care am reușit să-l cunoaștem și să-l apreciem la justa valoare atâția și atâția ani la rând, fiind în serviciul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Fie ca Mântuitorul Hristos, în nețărmuita-i mărinimie să Vă dăruiască cu o viață îndelungată, marcată și de acum înainte numai cu evenimente și realizări frumoase.

LA MULȚI ANI!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE