Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:28, luni, 1 octombrie, 2018

Domnul Vasile Mudreac, la cea de a 65-a aniversare

Stimate Domnule Vasile Mudreac, astăzi, când Domnul Dumnezeu V-a învrednicit să celebrați 65 de ani din ziua nașterii, Vă aducem sincere felicitări și urări de bine, dorindu-Vă să rămâneți și în continuare același gospodar și om demn, pe care am reușit să-l cunoaștem și să-l apreciem la justa valoare atâția și atâția ani la rând, fiind în serviciul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Fie ca Mântuitorul Hristos, dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, în nețărmuita-i mărinimie, să Vă dăruiască și în continuare ajutorul Său sfânt în toată lucrarea și ascultările încredințate.

Asigurându-Vă de respectul și aprecierea noastră, Vă urăm

LA MULȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE