Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:09, joi, 18 aprilie, 2013

Diferența dintre stare firească și stare păcătoasă

Nu e păcat a mânca, ci a mânca nemulţumind, fără cuviinţă şi fără înfrânare.

„Nu cele ce se fac după fire sunt păcate, ci cele rele după alegerea cu voia. Nu e păcat a mânca, ci a mânca nemulţumind, fără cuviinţă şi fără înfrânare. Căci eşti dator să ţii trupul în viaţă, însă fără nici un gând rău.

Nu e păcat a privi curat, ci a privi cu pizmă, cu mândrie.

Nu e păcat neînfrânarea limbii la mulţumire şi rugăciune, dar e păcat la vorbire de rău.

E păcat să nu lucreze mâinile milostenie, ci ucideri şi răpiri.

Şi aşa, fiecare dintre mădularele noastre păcătuieşte când, din slobodă alegere, lucrează cele rele, în loc de cele bune, împotriva voii lui Dumnezeu”.

(Sfântul Antonie cel Mare, Învățături despre viața morală, traducere de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în „Filocalia”, vol. I, Sibiu, 1947, p. 14)

www.doxologia.ro